نانو سرامیک چیست؟

نانو سرامیک پس از پولیش کردن بدنه خودرو بر روی اتومبیل استفاده می شود که باعث درخشندگی و عاری از خط و خش بودن بده خودرو خواهد شد. با پوشش به قطر 5 میکرون از مواد مخصوص نانوسرامیک بر روی سطح تمیز و پولیش شده، لایه ای با محافظت خیلی زیاد روی بدنه اتومبیل ایجاد می کنیم که به دلیل سختی زیاد باعث می شود عوامل مختلفی که در محیط باعث کدر شدن و ایجاد خط و خش روی بدنه و همچنین پرتو خورشید که باعث سوختگی کیلر و رنگ اتومبیل می شود، آسیب بسیار کمتری ببیند و تا سالها بدنه اتومبیل عاری از خط و خش و سوختگی، دورنگی و ضمنا کاملا آبگریز و گرد و غبار گریز شود.

بنابراین پولیش با لایه برداری از روی کیلر خودرو باعث درخشندگی بدنه اتومبیل می شود و سرامیک با ایجاد پوشش محافظ از کیلر و رنگ محافظت می نماید.

نانو پولیش چیست؟

در اثر مرور زمان، حرکت خودرو، برخورد ذرات معلق در هوا، تابش نور خورشید و... سطح شفاف و مقاوم محافظ رنگ خودرو(کیلر)، درخشندگی و صیقلی بودن خود را از دست می دهد که برای ترمیم آن از مواد پولیش که نوعی جرم گیر هستند استفاده می کنیم. پولیش با لایه برداری از روی کیلر، مجددا سطحی صاف و شفاف و عاری از خط و خش، روی بدنه اتومبیل ایجاد می کند. استفاده از مواد نانو در پولیش باعث شفافیت و گرد و غبار گریز و آبگریز شدن سطح بدنه خودرو می شود.