رزرو دوره آموزش کارشناسی خودرو
نکات قابل توجه

  • شما با پرکردن این فرم قبول می نمایید که در مرحله بعدی مبلغ رزرو کلاس را بپردازید.
  • هزینه رزرو دوره آموزش کارشناسی خودرو (با انتصاب مالیات بر ارزش افزوده) 500000 تومان می باشد که پس از ثبت نام، با انتقال به سایت پذیرنده قابل پرداخت است.
  • دقت داشته باشید مبلغ پرداختی فقط به منظور پیش پرداخت برای رزرو کلاس بوده و در هنگام حضور شما از هزینه کل کسر می گردد. شما موظف هستید باقی مبلغ پرداختی کلاس را قبل از تشکیل کلاس حضورا پرداخت نمایید.

در هنگام حضور خود لطفا به نکات زیر توجه نمایید:

  • رعایت شئونات اسلامی، حجاب، اخلاق و حفظ حرمت کلاس درس و استاد برای کلیه افراد الزامی است.
  • حداقل سن مجاز 18 سال می باشد.

لطفا مدارک زیر را به همراه داشته باشید:

  • یک قطعه عکس به ابعاد 3 در 4
  • کپی کارت ملی (پشت و رو)
  • کپی صفحه اول و دوم شناسنامه
  • کارت بانکی جهت پرداخت باقیمانده مبلغ

پیش فاکتور

نام دوره تعداد مبلغ پرداختی(تومان)
رزرو دوره آموزش کارشناسی خودرو 1 500000